Amuzang is lid van Koor & Stem ; ©2022 door Amuzang. Recentste update 20/3/2023 ; ; Ontwikkled in Magix Web Design.
Van kerkkoor Sint-Jozef Werkman tot ‘Amuzang‘… In 1956 werd bij de oprichting van de parochie Sint Jozef Werkman, meteen ook met een kerkkoor gestart onder impuls van pastoor Verhamme en zuster Ferdinanda, met als doel het verzorgen van de middernachtmis op kerstmis 1956. In 2006 kreeg het koor de titel ‘Koninklijk’ naar aanleiding van het 50- jarig bestaan. In 2012 werd voor vernieuwing gekozen met de naam ‘Amuzang’, een combinatie van de woorden amuseren en zang of zingen. Meteen is dit ook de doelstelling van het koor. 1 . Repetities Het koor repeteert wekelijks op vrijdagavond in de Sint Jozefskerk. In de winterperiode (winteruur) is dit van 19.00 tot   20.30   u. , in de zomer (zomeruur) is dit van 19.30   tot   21.00   u . Elke repetitie houden we ook een kleine pauze, zodat iedereen letterlijk en figuurlijk eens op adem kan komen. Uitzonderlijk worden de repetities soms verschoven naar woensdagavond. Wanneer we een nieuw programma inoefenen, gebeurt het vaak dat we afzonderlijk repeteren : vrouwen   van   19.00   tot   20.00   uur,   mannen   van   20.00   tot   21.00   u , of mannen op woensdagavond en vrouwen op vrijdagavond. 2. Muzikale kennis Noten kunnen lezen is natuurlijk een groot voordeel maar geen voorwaarde om in ons koor te mogen meezingen. Tijdens de wekelijkse repetitie wordt alles geduldig en systematisch ingeoefend. Zoveel mogelijk aanwezig zijn, is dus een pluspunt! Toch zijn er al heel wat leden die vanuit het koor de stap gezet hebben naar de muziekacademie, en omgekeerd, vanuit de muziekacademie de weg gevonden hebben naar ons koor. 3. Optredens Vermits we in de eerste plaats een kerkkoor zijn, verzorgen we de zondagse eucharistieviering   van   11.00   uur   in   de   Sint Jozefskerk (1°, en zondag van de maand). Bij hoogdagen zingen we met het voltallige koor beneden in uniform. We geven ook regelmatig optredens buiten onze eigen kerk en concerten. 4. Ons uniform Optredens gebeuren steevast in uniform. Voor de vrouwen in het zwart met een blauw sjaaltje. Mannen dragen ook zwart met een blauwe das. Het blauwe sjaaltje (vrouwen), de zwarte gilet en blauwe das, worden door het koor ter beschikking gesteld. Daarvoor betalen de leden een waarborg. 5. Repertorium Naast kerkmuziek zingen we ook profane (niet-religieuze) muziek. Dat kan van alles zijn, zowel klassiek als pop, kortom muziek die iedereen graag zingt en wil zingen. 6. Koormap Elke zanger of zangeres krijgt een persoonlijke koormap, kant en klaar: alle partituren voor de eerstvolgende optredens zijn er in opgenomen. Het vraagt heel wat werk van onze bibliothecaris en zijn/haar helpers, om alles mooi op orde te brengen. We verwachten dan ook van de koorleden dat ze zorgzaam omspringen met hun map, die gerust ook naar huis mag meegenomen worden. Zonder toelating van de dirigent en bestuur mogen er geen partituren aan andere koren doorgegeven worden. 7. Dirigenten Zuster Ferdinanda was van bij het ontstaan van het koor, de dirigente. Nadat zij het leven liet bij een verkeersongeval in 1992, werd zij opgevolgd door beroepsmuzikant Rik Stevens, die deze taak tot op heden nog altijd vervult. 8. Bestuur Het koor heeft een bestuur dat statutair om de vijf jaar verkozen wordt. Binnen het bestuur worden de taken dan verdeeld. Het huidig bestuur werd samengesteld in 2021 en omvat de volgende personen : Katty De Rammelaere : Voorzitter Agnes Verbeke : Ondervoorzitster Martine Devliegere : Secretaris Leslie Maeseman : Penningmeester Rik Stevens : Dirigent Marie Christine Quartier : Verantwoordelijke koorkrantje Ingrid Nemegeer : Verantwoordelijke kledij Cécile Deleersnyder : Verantwoordelijke kaartverkoop Kris Borms : Logistieke medewerker Lucas De Smet : Logistieke medewerker Bruno Toye : Beheer & Ontwikkeling website 9. Voorzitters De eerste voorzitter was Walter Vandewalle. In 2004 werd hij opgevolgd door Linda Vermeersch. In 2006 werd haar taak overgenomen door meester Gerard Houtteman. Jozef Coulembier werd aangesteld in mei 2014 en na zijn verhuis naar Ieper in 2016, werd zijn taak overgenomen door Christine De Bruyne. Sedert 2021 is Katty Derammelaere de voorzitster. 10. De ‘dekens’ van het koor Jaarlijks worden op vraag van het bestuur twee koorleden (een vrouw en man) gevraagd om een jaar ‘deken’ van het koor te zijn. Ze krijgen dan ook inspraak in het bestuur, en worden tijdens dat jaar uitgenodigd naar alle bestuursvergaderingen. 11. Trouwe leden Wie 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, jaar lid is van het koor wordt in de bloemetjes gezet op het nieuwjaarsfeest van het daaropvolgend jaar. 12. Ere-leden Koorleden die minimum 10 jaar lid zijn, en na een lange periode afscheid nemen, kunnen van het bestuur de titel ‘erelid’ krijgen als blijk van erkentelijkheid. Ze worden op de hoogte gehouden van de werking, en uitgenodigd naar alle activiteiten, waaronder het jaarlijks Ceciliafeest. 13. Ceciliafeest 22 november is de feestdag van de heilige Cecilia, de patrones van de muzikanten. In deze periode (meestal de zondag voor of na 22 november) vieren we dan ook ons Ceciliafeest. We doen dit met het opluisteren van de eucharistieviering om 11.00 uur in onze kerk, gevolgd door een feestmaaltijd. De leden betalen een kleine, en de partners een iets grotere bijdrage. 14. Oe is’t ? Sinds 2009 hebben we ons eigen contactblad ‘het Koorklokje’ naar een idee van Jozef Coulembier, met bijdrage van verschillende leden. In de coronaperiode (november 2020) werd dit vervangen door ‘Oe is’t ?’, een ‘coronagazette’ met nieuws van en door de leden. Daarvoor werd een redactieraad in het leven geroepen met een leidende taak voor Marie Christine Quartier. 15. Lidmaatschap: “Amuzang” is lid van diverse verenigingen: De stedelijke raad voor cultuurbeleid te Tielt ; Podiumkunsten in de stad en Koor en stem .